นวัตกรรมใหม่ สวนเพชรฯ

แหล่งเรียนรู้

มุมนักเรียน ผู้ปกครอง

มุมบริการ

ตารางเรียนตารางสอน ปีการศึกษา 1/66 คลิก

แบบฟอร์มใบลา, ใบคำร้อง, ใบรับรอง คลิก

ประชาสัมพันธ์สวนเพชรฯ

เรื่องล่าสุด

ติดต่อเรา

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เลขที่ 222 หมู่ 13 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 6725

หมายเลขโทรศัพท์ : 056-564-488
E – mail : suanphet222@gmail.com