โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพรชบูรณ์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถาบันสวนกุหลาบ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565และรับรางวัลประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นสถาบันสวนกุหลาบ

วันที่ 30 สิงหา […]