การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

OIT1 โครงสร้างhttp://gg.gg/m3630
OIT2 ข้อมูลผู้บริหารhttp://gg.gg/m31va
OIT3 อำนาจหน้าที่http://gg.gg/m3sew
OIT4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงานhttp://gg.gg/m3t1d
OIT5 ข้อมูลการติดต่อhttp://gg.gg/m3tdb
OIT6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องhttp://gg.gg/m3tk1
OIT7 ข่าวประชาสัมพันธ์http://gg.gg/m35z9
OIT8 Q&A (คำถาม/คำตอบ)http://gg.gg/m35ut
OIT9 Social Networkhttps://www.facebook.com/fanskpb
OIT10 แผนดำเนินงานประจำปีhttp://gg.gg/m3twt
OIT11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนhttp://gg.gg/m3u06
OIT12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีhttp://gg.gg/m3u5w
OIT13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานhttp://gg.gg/m41hc
OIT14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการhttp://gg.gg/m41hs
OIT15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการhttp://gg.gg/m41i7
OIT16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการhttp://gg.gg/m47mi
OIT17 E-Servicehttp://gg.gg/m4aqm
OIT18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีhttp://gg.gg/m48x6
OIT19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนhttp://gg.gg/m4cqy
OIT20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีhttp://gg.gg/m4ctj
OIT21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุhttp://gg.gg/m490u
OIT22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุhttp://gg.gg/m497g
OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนhttp://gg.gg/m49e7
OIT24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีhttp://gg.gg/m49g1
OIT25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลhttp://gg.gg/m49ip
OIT26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลhttp://gg.gg/m49m5
OIT27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลhttp://gg.gg/m4a88
OIT28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีhttp://gg.gg/m48q4
OIT29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttp://gg.gg/m48lj
OIT30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttp://gg.gg/m48k6
OIT31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีhttp://gg.gg/m48io
OIT32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นhttp://gg.gg/m41ev
OIT33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมhttp://gg.gg/m41ed
OIT34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารhttp://gg.gg/m41d8
OIT35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารhttp://gg.gg/m41dt
OIT36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีhttp://gg.gg/m41by
OIT37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตhttp://gg.gg/m41bc
OIT38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรhttp://gg.gg/m3yv8
OIT39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตhttp://gg.gg/m3ym9
OIT40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนhttp://gg.gg/m4d02
OIT41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีhttp://gg.gg/m4dc4
OIT42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
OIT43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Share