สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๏ สมเด็จ เจ้าฟ้าขัตติย์ จักรี วงศ์เอย
พระเทพ ผู้ปรานี เหล่าข้า
รัตนราช ยอดมณี ฉายสว่าง ยิ่งเอย
จอม สุดา แห่งหล้า ราษฎร์น้อม สรรเสริญ๚ะ๛
ว.สุวรรณหัตถะ
๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขอใต้ฝ่าละอองพระบาทมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญประชาตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์

Share