โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาด

โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาด

สพฐ. กำหนดจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4 / 2563 ผ่านระบบ Conference ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9.30-15.30 น..จึงขอเชิญชวนผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง ร่วมรับชมการประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย.โดยสามารถโทรศัพท์ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ทั้ง 7 หมายเลข ตามเขตพื้นที่ในเอกสารสพฐ. เชิญรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาด โควิด 19 ทั่วประประเทศ ดังนี้👀 วันที่ 30 เมษายน 2563 ประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ👀 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ประชุมชี้แจง ผอ.รร.และครู ทั่วประเทศ👀 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนทั่วไประเทศhttps://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQช่องทางwww.obectv.tv
www.youtube.com/obectvonline
www.facebook.com/obectvonline

Share

One thought on “โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาด

  1. สวัสดี นี่คือความเห็น
    เพื่อเริ่มต้นการตรวจสอบ การแก้ไข และการลบความเห็น โปรดเข้าไปที่หน้าจอความเห็นบนหน้าควบคุม
    รูปแทนตัวของผู้แสดงความเห็นมาจาก Gravatar

Comments are closed.