Skip to content

กิจกรรมการอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบููรณ์ จัดกิจกรรมการอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ แก่นักเรียนอาสาสมัครจำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม2565 โดยมีนายวัชรินทร์ ดีดาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้เปิดกิจกรรมและวิทยากรในการอบรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเข้าค่ายลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ครั้งที่ 27 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น