ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์     เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ประจำปีการศึกษา  2566  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบูรณ์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติการคัดเลือก  และการสอบคัดเลือก  ดังต่อไปนี้

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น