การประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยตามโครงการสวนกุหลาบศึกษา “สวนกุหลาบสร้างสรรค์นวัตกรรมนำคุณภาพสู่สถาบัน”

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 คณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยตามโครงการสวนกุหลาบศึกษา “สวนกุหลาบสร้างสรรค์นวัตกรรมนำคุณภาพสู่สถาบัน” ร่วมกับโรงเรียนเครือสวนกุหลาบทั้ง 11 โรงเรียน พร้อมนำเสนอ Best practice ความเป็นเลิศด้านกีฬาของสวนเพชร แก่คณะครูเครือสวนกุหลาบ และร่วมกิจกรรมชุมนุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 10 กลุ่มสาระ เพื่อค้นหากำหนดประเด็น แนวทาง วิธีการการแก้ปัญหา ด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียนที่เร่งด่วน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบให้ดียื่งขึ้น ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *