ข่าวฮอต

วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ปีพ.ศ. 2566

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพ …

วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ปีพ.ศ. 2566 Read More »

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพ.ศ. 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพ …

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพ.ศ. 2566 Read More »

ขอแสดงความยินดี กับนายวัชริทร์ ดีดาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์

ขอแสดงความยินดี กับนายวัชริทร์ ดีดาร์ ผู้อำนวยการโรงเรี …

ขอแสดงความยินดี กับนายวัชริทร์ ดีดาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ Read More »

โครงการโรงเรียนปลอดโรค ปลอดภัย ปลอดบุหรี่และสารเสพติด

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …

โครงการโรงเรียนปลอดโรค ปลอดภัย ปลอดบุหรี่และสารเสพติด Read More »

รด.อาสากกต. ณ หน่วยเลือกตั้ง ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสวนกุหลา …

รด.อาสากกต. ณ หน่วยเลือกตั้ง ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ Read More »

การประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยตามโครงการสวนกุหลาบศึกษา “สวนกุหลาบสร้างสรรค์นวัตกรรมนำคุณภาพสู่สถาบัน”

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 คณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาล …

การประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยตามโครงการสวนกุหลาบศึกษา “สวนกุหลาบสร้างสรรค์นวัตกรรมนำคุณภาพสู่สถาบัน” Read More »