Skip to content

Business

สพม.พช. ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ร่วมให้การต้อนรับนายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และนางสาวธนัชยา ปานทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม… Read More »สพม.พช. ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1

นำเสนอแผนการพัฒนาคุณภาพวิชาการโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย 11 แห่ง ปีการศึกษา 2567

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายยุทธนา ปานพันธุ์โพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ นำเสนอแผนการพัฒนาคุณภาพวิชาการโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย 11 แห่ง ปีการศึกษา 2567 ต่อ พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล… Read More »นำเสนอแผนการพัฒนาคุณภาพวิชาการโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย 11 แห่ง ปีการศึกษา 2567