Skip to content

May 21, 2024

สพม.พช. ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ร่วมให้การต้อนรับนายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และนางสาวธนัชยา ปานทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม… Read More »สพม.พช. ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1