Skip to content

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

กุหลาบเปลี่ยนกระถางไม่จางกลิ่น กุหลาบเปลี่ยนถิ่นไม่จางสี กุหลาบยังหอมคงความดี กุหลาบจากไมตรียังนิรันดร์

กุหลาบเปลี่ยนกระถางไม่จางกลิ่น กุหลาบเปลี่ยนถิ่นไม่จางสี กุหลาบยังหอมคงความดี กุหลาบจากไมตรียังนิรันดร์ วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค. 2567 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ นำโดย นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูและคณะกรรมการนักเรียนได้จัดกิจกรรมอำลานักเรียนของนายภัทราวุธ อิ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ นายธวัช นาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน ต.วังหิน… Read More »กุหลาบเปลี่ยนกระถางไม่จางกลิ่น กุหลาบเปลี่ยนถิ่นไม่จางสี กุหลาบยังหอมคงความดี กุหลาบจากไมตรียังนิรันดร์

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

วันที่ 7 พฤษภาคม 2657 นายรัชชาพงศ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายภัทรวุธ อิ่มจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ดำเนินการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 แก่คณะผู้บริหารและคณะครู ให้ทุกคนปฎิบัติงานอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมและมอบของขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดแก่คณะครู ณ ห้องประชุมชมพู – ฟ้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์

กิจกรรมวันฉัตรมงคล

วันที่ 7 พฤษภาคม 2657 นายรัชชาพงศ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย นายภัทรวุธ อิ่มจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล เพื่อรำลึกถึงวัพระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นับเป็นวันมหามงคลของชาติ… Read More »กิจกรรมวันฉัตรมงคล

เข้าร่วมพบเพื่อนครู สหวิทยาเขตเพชร-วังโป่ง

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายรัชชาพงศ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายภัทราวุธ อิ่มจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เข้าร่วมพบเพื่อนครู สหวิทยาเขตเพชร-วังโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โดยมี นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม ซึ่งได้มอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรียนดี มีความสุข… Read More »เข้าร่วมพบเพื่อนครู สหวิทยาเขตเพชร-วังโป่ง

การประมูลผู้ประกอบการร้านอาหาร รับสมัครผู้รับเหมาจำหน่ายอาหาร

ประกาศจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านอาหาร รับสมัครผู้รับเหมาจำหน่ายอาหาร ประเภทร้านค้าที่จำหน่าย 1. อาหารจานหลัก 1.1 ร้านข้าวแกง 1.2 ร้านก๋วยเตี๋ยว 2. อาหารจานรอง 2.1 ร้านน้ำ,ผลไม้ 2.2 ร้านลูกชิ้น 2.3 ร้านเครป, โตเกียว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดังภาพ   

โครงการศึกษาดูงานคณะครู และบุคลากร ทางการศึกษา ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

วันที่ 29 เมษายน 2567 นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายภัทราวุธ อิ่มจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากร โรงเรียนสวนกุหลาบเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานคณะครู และบุคลากร ทางการศึกษา ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี โดยได้รับการต้อนรับจาก นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี และคณะ อย่างดียิ่ง… Read More »โครงการศึกษาดูงานคณะครู และบุคลากร ทางการศึกษา ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

กิจกรรมวันสงกรานต์ 2567 “ตุ้มโฮม ฮักแพง มัธยมศึกษา เพชรบูรณ์”

วันที่ 19 เมษายน 2567 นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายภัทราวุธ อิ่มจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เข้าร่วม กิจกรรม วันสงกรานต์ 2567 “ตุ้มโฮม ฮักแพง มัธยมศึกษา เพชรบูรณ์ ” โดยมีพิธีการขอขมาพระรัตนตรัย ในโอวาทธรรม… Read More »กิจกรรมวันสงกรานต์ 2567 “ตุ้มโฮม ฮักแพง มัธยมศึกษา เพชรบูรณ์”

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยมีนายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เป็นประธานในงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เรียนดี ซึ่งมีผลการเรียนสูงสุด 3… Read More »พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567