Skip to content

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจจกรรม โรงเรียน

กิจกรรมวันฉัตรมงคล

วันที่ 7 พฤษภาคม 2657 นายรัชชาพงศ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย นายภัทรวุธ อิ่มจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล เพื่อรำลึกถึงวัพระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นับเป็นวันมหามงคลของชาติ… Read More »กิจกรรมวันฉัตรมงคล

เข้าร่วมพบเพื่อนครู สหวิทยาเขตเพชร-วังโป่ง

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายรัชชาพงศ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายภัทราวุธ อิ่มจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เข้าร่วมพบเพื่อนครู สหวิทยาเขตเพชร-วังโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โดยมี นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม ซึ่งได้มอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรียนดี มีความสุข… Read More »เข้าร่วมพบเพื่อนครู สหวิทยาเขตเพชร-วังโป่ง

การประมูลผู้ประกอบการร้านอาหาร รับสมัครผู้รับเหมาจำหน่ายอาหาร

ประกาศจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านอาหาร รับสมัครผู้รับเหมาจำหน่ายอาหาร ประเภทร้านค้าที่จำหน่าย 1. อาหารจานหลัก 1.1 ร้านข้าวแกง 1.2 ร้านก๋วยเตี๋ยว 2. อาหารจานรอง 2.1 ร้านน้ำ,ผลไม้ 2.2 ร้านลูกชิ้น 2.3 ร้านเครป, โตเกียว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดังภาพ   

โครงการศึกษาดูงานคณะครู และบุคลากร ทางการศึกษา ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

วันที่ 29 เมษายน 2567 นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายภัทราวุธ อิ่มจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากร โรงเรียนสวนกุหลาบเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานคณะครู และบุคลากร ทางการศึกษา ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี โดยได้รับการต้อนรับจาก นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี และคณะ อย่างดียิ่ง… Read More »โครงการศึกษาดูงานคณะครู และบุคลากร ทางการศึกษา ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

กิจกรรมวันสงกรานต์ 2567 “ตุ้มโฮม ฮักแพง มัธยมศึกษา เพชรบูรณ์”

วันที่ 19 เมษายน 2567 นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายภัทราวุธ อิ่มจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เข้าร่วม กิจกรรม วันสงกรานต์ 2567 “ตุ้มโฮม ฮักแพง มัธยมศึกษา เพชรบูรณ์ ” โดยมีพิธีการขอขมาพระรัตนตรัย ในโอวาทธรรม… Read More »กิจกรรมวันสงกรานต์ 2567 “ตุ้มโฮม ฮักแพง มัธยมศึกษา เพชรบูรณ์”

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยมีนายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เป็นประธานในงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เรียนดี ซึ่งมีผลการเรียนสูงสุด 3… Read More »พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567      

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ รับสมัครตำแหน่งครูอัตราจ้าง

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ รับสมัครตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 3 – 10 เมษายน 2567 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารดังแนบ

การสอบคัดเลือกนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2567

วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2567 นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นายภัทราวุธ อิ่มจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานสนามสอบการสอบคัดเลือกนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 23 มีนาคม 2567 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 24… Read More »การสอบคัดเลือกนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2567