Skip to content

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจจกรรม โรงเรียน

“สพฐ. รวมใจภักดิ์ เรารัก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ”

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม “สพฐ. รวมใจภักดิ์ เรารัก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ” วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายภัทราวุธ อิ่มจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะข้าราชการครู/บุคลากร สวมเสื้อสีม่วงในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายกำลังใจแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันอันเป็นที่รักและเทิดทูนของพวกเราทุกคน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ซึ่งจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อให้นักเรียนได้ รับฟังข้อมูลด้านการศึกษาต่อและเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นต่อไป ณ หอประชุมชมพู-ฟ้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์

การปิดการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ผลัดที่ 3 ประจำปีการศึกษา2566

วันที่ 28 มกราคม 2567 นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการปิดการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ผลัดที่ 3 ประจำปีการศึกษา2566 ซึ่งมีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เข้าร่วมการฝึกตั้งแต่วันที่ 25-28 มกราคม 2567 จำนวน 22 นาย ณ… Read More »การปิดการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ผลัดที่ 3 ประจำปีการศึกษา2566

มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลสนับสนุนแก่นักกีฬา งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 25

วันที่ 24 มกราคม 2567 นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายภัทราวุธ อิ่มจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลสนับสนุนแก่นักกีฬาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ที่เข้าร่วมกิจกรรมงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 และได้รางวัลในการแข่งขัน ซึ่งทางโรงเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดทั้งหมด 35 คน ได้รับรางวัลรวม 16 เหรียญ ซึ่งได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันประเภทชายรุ่น 16 ปี… Read More »มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลสนับสนุนแก่นักกีฬา งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 25

งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 25

วันที่ 18-19 มกราคม 2567 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 ร่วมกับโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ทั้ง 11 สถาบัน ณ สนามกีฬาธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดูเพิมเติม ได้ที่

ขอแจ้งปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2567 สนามกีฬาธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดังนั้น จึง ขอแจ้งปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ จำนวน 1 วัน ในวันที่ 19 มกราคม 2567… Read More »ขอแจ้งปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ

กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567

วันที่ 16 มกราคม 2567 คณะผู้บริหาร นำโดยนายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ในหัวข้อ ”ครูดี สอนดี ศิษย์ดี เรียนดี มีความสุข“ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งคณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติดีเด่นด้านต่าง ๆ ณ… Read More »กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 13 มกราคม 2567 คณะครูและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมีนายสมนึก สกุลวงษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าพล เป็นประธานในพิธีเปิดภายในกิจกรรม มีการแจกของรางวัล ซุ้มอาหาร และกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ก็ร่วมแสดงบนเวทีโดยวงดนตรีของโรงเรียนและจัดซุ้มเล่นเกมแจกของรางวัลด้วย ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

คณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มอบเงินบริจาคจัดซื้อคอมพิวเตอร์

วันที่ 4 เมษายน 2566 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ขอขอบคุณ ผอ.ดร.จิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คุณสุดาพร เจียมจูไร คุณสุรเกียรติ เจียมจูไร คุณลัดดา เจียมจูไร คุณกุสุมาพร ธ.เชียงทอง คุณพูนทรัพย์ พรตรีสัตย์ คุณชนิตกาญจน์ สวัสดิ์มงคล มอบเงินบริจาคจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์… Read More »คณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มอบเงินบริจาคจัดซื้อคอมพิวเตอร์

นายธนาวุฒิ ทองชุ่ม ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี2566

ขอแสดงความยินดีกับนายธนาวุฒิ ทองชุ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 24-3 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร