Skip to content

ข่าวฮอต

การประมูลผู้ประกอบการร้านอาหาร รับสมัครผู้รับเหมาจำหน่ายอาหาร

ประกาศจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านอาหาร รับสมัครผู้รับเหมาจำหน่ายอาหาร ประเภทร้านค้าที่จำหน่าย 1. อาหารจานหลัก 1.1 ร้านข้าวแกง 1.2 ร้านก๋วยเตี๋ยว 2. อาหารจานรอง 2.1 ร้านน้ำ,ผลไม้ 2.2 ร้านลูกชิ้น 2.3 ร้านเครป, โตเกียว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดังภาพ   

โครงการศึกษาดูงานคณะครู และบุคลากร ทางการศึกษา ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

วันที่ 29 เมษายน 2567 นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายภัทราวุธ อิ่มจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากร โรงเรียนสวนกุหลาบเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานคณะครู และบุคลากร ทางการศึกษา ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี โดยได้รับการต้อนรับจาก นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี และคณะ อย่างดียิ่ง… Read More »โครงการศึกษาดูงานคณะครู และบุคลากร ทางการศึกษา ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยมีนายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เป็นประธานในงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เรียนดี ซึ่งมีผลการเรียนสูงสุด 3… Read More »พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567      

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ รับสมัครตำแหน่งครูอัตราจ้าง

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ รับสมัครตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 3 – 10 เมษายน 2567 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารดังแนบ

การสอบคัดเลือกนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2567

วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2567 นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นายภัทราวุธ อิ่มจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานสนามสอบการสอบคัดเลือกนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 23 มีนาคม 2567 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 24… Read More »การสอบคัดเลือกนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2567

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารโรงเรียน E-School

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียน นายภัทราวุธ อิ่มจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารโรงเรียน E-School เพื่ออำนวยความสะดวกในงานสารบรรณของโรงเรียน โดยมีคุณครูสมใจ สีดาจันทร์ คุณครูชลรักษรัก คำภา วิทยากรจากโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย… Read More »อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารโรงเรียน E-School

บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัดมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 08.15 น. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาจากบริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft โดยมอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 คัดเลือกนักเรียนมีผลการเรียนดี ความประพฤติดี จำนวน 6 ทุน ๆ… Read More »บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัดมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน

เข้าร่วมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 2

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2567 นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายให้ นายยุทธนา ปานพันธุ์โพธิ์ และนางชมพู นานาพร กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 2 โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฏหมาย นักเรียนจะเข้าร่วมเข้าฟังการอบรม ภาคทฤษฎี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567… Read More »เข้าร่วมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 2