Skip to content

ข่าวฮอต

การจัดการนิเทศการเรียนการสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการนิเทศการเรียนการสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมด้วยนายภัทราวุธ อิ่มจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานวิชาการและหัวหน้างานหลักสูตร ไดดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน Active Learning ของครู เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษา… Read More »การจัดการนิเทศการเรียนการสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

“สพฐ. รวมใจภักดิ์ เรารัก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ”

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม “สพฐ. รวมใจภักดิ์ เรารัก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ” วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายภัทราวุธ อิ่มจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะข้าราชการครู/บุคลากร สวมเสื้อสีม่วงในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายกำลังใจแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันอันเป็นที่รักและเทิดทูนของพวกเราทุกคน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ซึ่งจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อให้นักเรียนได้ รับฟังข้อมูลด้านการศึกษาต่อและเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นต่อไป ณ หอประชุมชมพู-ฟ้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์

การปิดการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ผลัดที่ 3 ประจำปีการศึกษา2566

วันที่ 28 มกราคม 2567 นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการปิดการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ผลัดที่ 3 ประจำปีการศึกษา2566 ซึ่งมีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เข้าร่วมการฝึกตั้งแต่วันที่ 25-28 มกราคม 2567 จำนวน 22 นาย ณ… Read More »การปิดการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ผลัดที่ 3 ประจำปีการศึกษา2566

มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลสนับสนุนแก่นักกีฬา งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 25

วันที่ 24 มกราคม 2567 นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายภัทราวุธ อิ่มจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลสนับสนุนแก่นักกีฬาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ที่เข้าร่วมกิจกรรมงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 และได้รางวัลในการแข่งขัน ซึ่งทางโรงเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดทั้งหมด 35 คน ได้รับรางวัลรวม 16 เหรียญ ซึ่งได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันประเภทชายรุ่น 16 ปี… Read More »มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลสนับสนุนแก่นักกีฬา งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 25

งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 25

วันที่ 18-19 มกราคม 2567 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 ร่วมกับโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ทั้ง 11 สถาบัน ณ สนามกีฬาธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดูเพิมเติม ได้ที่

ขอแจ้งปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2567 สนามกีฬาธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดังนั้น จึง ขอแจ้งปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ จำนวน 1 วัน ในวันที่ 19 มกราคม 2567… Read More »ขอแจ้งปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ

กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567

วันที่ 16 มกราคม 2567 คณะผู้บริหาร นำโดยนายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ในหัวข้อ ”ครูดี สอนดี ศิษย์ดี เรียนดี มีความสุข“ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งคณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติดีเด่นด้านต่าง ๆ ณ… Read More »กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 13 มกราคม 2567 คณะครูและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมีนายสมนึก สกุลวงษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าพล เป็นประธานในพิธีเปิดภายในกิจกรรม มีการแจกของรางวัล ซุ้มอาหาร และกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ก็ร่วมแสดงบนเวทีโดยวงดนตรีของโรงเรียนและจัดซุ้มเล่นเกมแจกของรางวัลด้วย ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ปีพ.ศ. 2566

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ นำโดยนายวัชรินทร์ ดีดาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากร ผู้ปกครอง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และงานวันแม่ ประจำปีพ.ศ. 2566 มีการมอบประกาศณียบัตรแม่ดีเด่นและมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีจำนวน 90 ทุน ณ… Read More »วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ปีพ.ศ. 2566